Informacje o jednostce

Informacje o jednostce

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie działa i wykonuje zadania określone przepisami prawa, a w szczególności:

  • ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),
  • ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1668),
  • ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305),
  • Statutem nadanym uchwałą nr V/38/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2017 roku,
  • Regulaminem Organizacyjnym.

Zespół posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK Z/1/99: Rejestr instytucji kultury

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

tel.: +48 (34) 310 64 15 / +48 (34) 310 64 16

e-mail:
info@zespolslask.pl

strona:
www.zespolslask.pl

NIP: 5750008327
REGON: 000663798

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony