Informacje o jednostce

Informacje o jednostce

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie działa i wykonuje zadania określone przepisami prawa, a w szczególności:

 • ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.),
 • ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1668),
 • ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305),
 • Statutem nadanym uchwałą nr V/38/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 maja 2017 roku,
 • Regulaminem Organizacyjnym.

Zespół posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK Z/1/99: Rejestr instytucji kultury

 

Informacja o Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie w tekście łatwym do czytania – ETR (EASY TO READ)

O Zespole

Zespół „Śląsk” jest artystyczną instytucją kultury samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.

Celem jej działalności jest promocja polskiej twórczości opartej na folklorze w kraju i za granicą.

Zespół artystyczny występuje na scenach całego świata, a w jego repertuarze znajduje się kilkanaście programów artystycznych, z udziałem solistów, chóru, baletu i orkiestry.

W swojej ofercie koncertowej Zespół „Śląsk” posiada:

 • programy galowe – będące kwintesencją działalności artystycznej Zespołu,
 • programy wokalno-instrumentalne – muzyki klasycznej i religijnej,
 • programy taneczne,
 • programy edukacyjne,
 • widowiska.

W ofercie działalności znajdują się również między innymi:

 • warsztaty artystyczne: taneczne, wokalne, plastyczno-etnograficzne, teatralne i dykcji, ruchu scenicznego,
 • koncerty i programy edukacyjne,
 • szkoły artystyczne,
 • konkursy,
 • festiwale,
 • wycieczki,
 • konferencje,
 • sympozja,
 • szkolenia
 • wystawy,
 • imprezy i wydarzenia.

Zespół gromadzi, przechowuje i udostępnia zwiedzającym zbiory kostiumów scenicznych, rekwizytów i instrumentów muzycznych.

Przez swoją działalność Zespół „Śląsk” dociera do różnych grup wiekowych, koncentrując się na rozwijaniu i kształtowaniu umiejętności oraz rozbudzaniu wrażliwości na piękno kultury narodowej, mającej swoje źródła w folklorze.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny założony został 1 lipca 1953 roku.  Jego twórcami byli Stanisław Hadyna oraz Elwira Kamińska. Od wielu lat Zespół „Śląsk” piastuje zaszczytne miano Ambasadora Polskiej Kultury w świecie.

 

Siedziba Zespołu

Od 1953 roku siedzibą Zespołu jest zespół pałacowo - parkowy w Koszęcinie, jeden z największych w Polsce zespołów pałacowych z okresu neoklasycyzmu, wpisany do rejestru zabytków.

Pałac obecnie mieści sale reprezentacyjne - w tym Salę Balową, Zieloną i Kominkową oraz nowoczesną bazę noclegową, służącą gościom korzystającym z oferty artystycznej, edukacyjnej i turystycznej Zespołu. Przy Kaplicy Pałacowej, która służy obecnie jako Kameralna Sala Koncertowa znajduje się wieża z dostępnym tarasem widokowym. W obrębie siedziby jest także Pawilon im. Elwiry Kamińskiej z Salą Widowiskową oraz Dom Pracy Twórczej im. Adolfa Dygacza. Pałac otacza park krajobrazowy w stylu angielskim - założony w połowie XIX wieku - z wieloma pomnikami przyrody, stawem oraz obiektami rekreacyjnymi.

 

Lokalizacja i wejście

Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” imienia Stanisława Hadyny zlokalizowana jest w centrum miejscowości Koszęcin na ulicy Zamkowej 3.

Wejście do budynku głównego znajduje się w lewym skrzydle pałacu od strony parku. Jest ono wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownik recepcji jest do dyspozycji odwiedzających.

Parking dostępny w siedzibie. W bezpośredniej bliskości wejścia głównego do budynku znajdują się miejsca postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla rodzin z małymi dziećmi.

Przestrzenie komunikacyjne budynku głównego (parter, sale recepcyjne na I piętrze oraz pokoje gościnne na II piętrze – w lewym skrzydle pałacu) są wolne od barier poziomych i pionowych. Budynek główny posiada trzy kondygnacje naziemne, trzon komunikacji pionowej znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego wewnątrz budynku i jest wyposażony w windę dostosowaną do użytku przez osoby z niepełnosprawnościami.

Na lewo od wejścia głównego wewnątrz budynku głównego znajduje się toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dodatkowo wyposażona jest w przewijak dla niemowląt.

W budynku głównym znajdują się pokoje gościnne przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Odległość od przystanków komunikacji publicznej:

 • Dworzec PKP znajduje się w odległości 1500 metrów.
 • Przystanek autobusowy (Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich) w odległości 300 metrów.

 

Organizacja i kontakt

Dyrektorem Zespołu „Śląsk” jest Pan Zbigniew Cierniak.

Dyrektor zarządza Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za całokształt działalności Zespołu, w tym za całość jego gospodarki finansowej. Dyrektor zarządza Zespołem przy pomocy zastępcy dyrektora Zespołu i głównego księgowego. Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Zespołu, wykonując wobec nich funkcje pracodawcy.


Można skontaktować się z Zespołem „Śląsk” poprzez sposoby kontaktu podane poniżej, aby ustalić odpowiedni sposób skorzystania z naszej oferty:

 • napisać pismo i wysłać je na adres:
  Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
  ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
 • napisać pismo i przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@zespolslask.pl
 • napisać pismo i przesłać Elektroniczną Skrzynką Podawczą Zespołu na platformie ePUAP: zespolslask
 • skontaktować się osobiście lub przy pomocy innej osoby:
  tel. +48 34 310 64 17 lub sms-em: + 48 609 577 948
 • napisać pismo i złożyć osobiście w Kancelarii Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny, ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin. Jeżeli wystąpi problem z dotarciem na I piętro windą, gdzie znajduje się Kancelaria, do recepcji znajdującej się na parterze w holu głównym podejdzie pracownik Kancelarii.
 • poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej: http://zespolslask.pl/pl/kontakt

Zespół „Śląsk” nie posiada tłumacza języka migowego. Jeśli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy z widzeniem także możesz załatwić wszystkie swoje sprawy. Poinformuj nas o Twoich problemach ze wzrokiem i powiedz jak można Ci pomóc. Pracownicy Zespołu pomogą załatwić Twoją sprawę. Jeśli przy poruszaniu się pomaga Ci pies przewodnik, możesz z nim przyjść do Zespołu.

Godziny przyjmowania interesantów, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Zapraszamy!

 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

tel.: +48 (34) 310 64 15 / +48 (34) 310 64 16

e-mail:
info@zespolslask.pl

strona:
www.zespolslask.pl

NIP: 5750008327
REGON: 000663798

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony