Majątek

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie, zwany dalej „Zespołem”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury – instytucją artystyczną. Zespół prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Zespół jest instytucją kultury prowadzoną wspólnie przez Województwo Śląskie oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zespół posiada osobowość prawną i wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie pod numerem RIK Z/1/99. Zespół jest użytkownikiem wieczystym gruntów zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie oraz właścicielem budynków i urządzeń znajdujących się na nim.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

tel.: +48 (34) 310 64 15 / +48 (34) 310 64 16

e-mail:
info@zespolslask.pl

strona:
www.zespolslask.pl

NIP: 5750008327
REGON: 000663798

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony