Instrukcja obsługi

W celu powszechnego dostępu do informacji publicznej utworzony został urzędowy publikator teleinformatyczny – BIP (Biuletyn Informacji Publiczniej).

BIP to ujednolicony system udostępniania informacji publicznej w Internecie.
Informacje publiczne zawarte w BIP są udostępniane odwiedzającym stronę jednostki przez całą dobę, bez przerwy.

Przeglądanie informacji

Po lewej stronie witryny BIP znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych informacji udostępnianych w BIP. Dostęp do poszczególnych informacji odbywa się poprzez kliknięcie w daną pozycję menu.


Wyszukiwanie informacji

Wyszukiwanie proste

Użytkownik może przeszukiwać treści zawarte na portalu, korzystając z wyszukiwarki umiejscowionej w prawym górnym rogu strony. Działanie wyszukiwarki jest standardowe, czyli należy wpisać słowo bądź frazę, które najlepiej opisuje poszukiwaną informację, a następnie użyć symbolu lupy bądź klawisza klawiatury „Enter”.

Wyszukiwanie złożone

Można skorzystać też z wyszukiwarki zaawansowanej, do której link znajduje się w prawym górnym rogu stronu, tuż pod polem z wyszukiwarką standardową - tam też w sekcji Jak szukać informacji znajduje się szczegółowa instrukcja wyszukiwania zaawansowanego:

Wyszukiwanie złożone pozwala na znacznie precyzyjniejsze poszukiwanie informacji z uwzględnieniem występowania bądź niewystępowania określonych fragmentów tekstów lub ich kombinacji.

Poniżej podane są przykłady określania warunków poszukiwania:

słowo1 AND słowo2 OR słowo3 AND NOT słowo4

W wyszukiwanym tekście można łączyć warunki za pomocą operatorów AND (i), OR (lub), NOT (nie). Powyższy przykład wyszuka teksty, które zawierają jednocześnie słowo1 i słowo2 lub też samo słowo3 i bez słowo4.

Użyte operatory nie powinny być obejmowane w znaki cudzysłowia ("słowo1 AND słowo2").

W przypadku, gdy chcemy wyszukać całą frazę, podajemy ją w cudzysłowie, na przykład, jeśli szukamy dokumentów ze zwrotem "Uchwała Nr 1234", to w polu wyszukiwarki piszemy: "Uchwała Nr 1234".


Informacje, które nie są udostępnione w BIP

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: info@zespolslask.pl,

na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zespołu na platformie ePUAP: zespolslask

lub listownie na adres:

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

Informacje przekazuje się w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem.


Wymagania techniczne

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1280x1024. Minimalna rozdzielczość dla wygodnego przeglądania stron 1024x800.
Narzędzia do przeglądania dokumentów zamieszczonych w BIP są dostępne do pobrania, nieodpłatnie na stronach:

Serwis BIP przygotowany został tak, aby był wyświetlany poprawnie w większości dostępnych przeglądarek internetowych oraz systemach operacyjnych.
Jego działanie zostało sprawdzone w systemach operacyjnych Windows, Mac OS i Linux oraz w najnowszych wersjach przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera.


Pomoc

W razie pytań, problemów lub wątpliwości dotyczących stron BIP, prosimy o kontakt:

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

tel.: +48 (34) 310 64 15 / +48 (34) 310 64 16

e-mail:
info@zespolslask.pl

strona:
www.zespolslask.pl

NIP: 5750008327
REGON: 000663798

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 465

Powrót na początek strony