Wykaz ewidencji, rejestrów i archiwów

Rejestr instytucji kultury

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny został wpisany do Rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Śląskie, numer wpisu RIK/Z/1/99.

Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189):

 1. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Śląskie został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej na stronie organizatora pod linkiem: Rejestr instytucji kultury Województwa Śląskiego
 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: otwarty dostęp do zawartości rejestru; wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej u organizatora prowadzącego rejestr instytucji kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  

Podstawowe informacje o ewidencji Archiwum Zakładowego

Archiwum Zakładowe Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie prowadzi ewidencję archiwaliów, którą stanowią spisy zdawczo-odbiorcze, na podstawie których działy Zespołu przekazują dokumenty do archiwum. Spisy zdawczo-odbiorcze są oznaczone klasyfikacją (zgodną z JRWA) i kwalifikacją akt - kategoria A lub B. Tę ewidencję tworzą dwa zbiory spisów zdawczo-odbiorczych. Pierwszy z nich to wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, w układzie wynikającym z kolejności wpływów. Zawiera datę przekazania akt do archiwum, nazwę działu lub stanowiska samodzielnego, ilość pozycji spisu, ilość przekazanych jednostek aktowych oraz kategorię akt. Drugi zbiór spisów zdawczo-odbiorczych jest grupowany według działów i samodzielnych stanowisk, w kolejności wynikającej z JRWA.

Ponadto, dostępne są również spisy akt niearchiwalnych, które za zgodą Archiwum Państwowego zostały zniszczone w minionych latach.

Zasady udostępniania

Archiwalia udostępniane są na podstawie karty udostępniania, po uzyskaniu przez osobę zainteresowaną pisemnej zgody Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Interesanci mogą korzystać ze zbiorów Zespołu na miejscu (wskazane wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc).

 

Rejestry i ewidencje

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr zarządzeń
 • Rejestry umów
 • Rejestr pełnomocnictw
 • Rejestr upoważnień
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 • Rejestr pieczątek i pieczęci
 • Rejestr sprzedaży VAT
 • Rejestr zakupów VAT
 • Rejestr płac
 • Rejestr kasy głównej
 • Rejestr bankowy
 • Rejestr przychodu i rozchodu materiałów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja faktur
 • Ewidencja Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Rejestr zamówień publicznych

Sposób udostępniania rejestrów i ewidencji:
W trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

tel.: +48 (34) 310 64 15 / +48 (34) 310 64 16

e-mail:
info@zespolslask.pl

strona:
www.zespolslask.pl

NIP: 5750008327
REGON: 000663798

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 398

Powrót na początek strony