Przedmiot działalności

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Śląskiego współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem działalności Zespołu jest profesjonalna artystyczna prezentacja folkloru ludowego i plebejskiego oraz twórczości współczesnej czerpiącej inspiracje z folkloru, a także działania upowszechnieniowe i edukacyjne w tym zakresie.

Zespół realizuje zadania, zgodnie ze Statutem, w szczególności przez:

 1. prezentowanie i popularyzowanie bogactwa śląskiego folkloru ludowego i plebejskiego z uwzględnieniem etnicznych i lokalnych odmian zakorzenionych w miejscowościach, ziemiach i krainach,
 2. popularyzowanie wartości kultury narodowej oraz wartości kultury ludowej w formach autentycznych oraz w opracowaniu artystycznym jako autorskiej stylizacji,
 3. upowszechnianie dzieła twórcy i patrona Zespołu - Stanisława Hadyny,
 4. dbałość o wierność wymowie gwarowej, harmonice i barwie melodycznej, utrwalonym tradycją rozwiązaniom choreograficznym, zachowanym wzorom strojów i rekwizytów,
 5. promowanie kultury polskiej i dorobku kulturowego regionu poza granicami kraju,
 6. współpracę ze środowiskami badaczy kultury ludowej - folklorystów, etnomuzykologów, etnografów, etnologów i etnochoreografów,
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej w szczególności poprzez organizację warsztatów, przeglądów, konkursów, festiwali, szkoleń, konferencji i sympozjów,
 8. upowszechnianie dorobku artystycznego Zespołu poprzez jego rejestrację w różnych technikach zapisu oraz rozpowszechnianie w różnych formach wydawniczych,
 9. archiwizacja materiałów dokumentujących dziedzictwo kultury narodowej oraz ludowej i plebejskiej Śląska na tle innych regionów,
 10. gromadzenie, opracowywanie i eksponowanie zbiorów związanych z działalnością Zespołu oraz tradycją kulturową regionu,
 11. prowadzenie działań z zakresu turystyki kulturowej mających na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu,
 12. prowadzenie działalności impresaryjnej związanej z artystycznym profilem Zespołu, oraz animowanie życia kulturalnego poprzez organizację imprez i koncertów.

Załączniki

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

tel.: +48 (34) 310 64 15 / +48 (34) 310 64 16

e-mail:
info@zespolslask.pl

strona:
www.zespolslask.pl

NIP: 5750008327
REGON: 000663798

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.

Licznik odwiedzin

Odwiedzana: 656

Powrót na początek strony