Nabór pracowników

Ogłoszenia o naborze

Jeżeli chciałbyś/chciałabyś być częścią Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ogłoszeniami o naborze.

Do pobrania:

Kandydat może złożyć dokumenty aplikacyjne, o których mowa w ogłoszeniu:

  • osobiście w Kancelarii Zespołu;
  • usługą pocztową w zamkniętej kopercie na adres wskazany w treści ogłoszenia;
  • pocztą elektroniczną w formie czytelnych skanów/ zdjęć na adres e-mail: rekrutacja@zespolslask.pl

Dokumenty aplikacyjne złożone w inny sposób niż wskazany powyżej lub dostarczone na niewłaściwy adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Zespół zastrzega, że po przyjęciu zgłoszenia, odpowiadającemu wymogom naboru, skontaktuje się z wybranymi kandydatami i ustali indywidualny termin spotkania.

Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów, które potwierdzają spełnienie niezbędnych wymagań.

Dokumenty każdorazowo wskazywane są w treści ogłoszenia.

Osoba wybrana do zatrudnienia zobowiązana będzie do dostarczenia oryginału złożonych elektronicznie dokumentów.

 

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin

tel.: +48 (34) 310 64 15 / +48 (34) 310 64 16

e-mail:
info@zespolslask.pl

strona:
www.zespolslask.pl

NIP: 5750008327
REGON: 000663798

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony